Po wprowadzeniu od 1 maja 2016 roku zakazu sprzedaży nieruchomości ZWRSP sprzedaż ziemi rolnej przez KOWR jest niewielka i nie przekracza spodziewanego poziomu.

Więcej: KOWR sprzedaje niewiele ziemi

„Poziom sprzedaży oraz liczba transakcji w poszczególnych latach nie odbiega znacząco od siebie i zależy głównie od zachowania rynku na wystawiane nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargów ograniczonych i nieograniczonych. Wpływ na nabywanie nieruchomości rolnych mają takie czynniki jak: jakość gruntów, powierzchnia oferowanych nieruchomości oraz ich położenie” – podaje KOWR w udzielonej 8 września odpowiedzi na moje pytania z 28 sierpnia.

A czy sprzedaż rośnie?

Jak wynika z podawanych przez KOWR danych (nie objęto tym wyliczeniem gruntów nierolnych i gruntów pod budynkami oraz gruntów o specyficznym charakterze), w okresie maj-grudzień 2016 roku zawarto zaledwie 780 umów sprzedaży na 577 ha, z czego 20 umów (na 207 ha) dotyczyło działek większych niż 2 ha.

W 2020 roku umów było już 3689 na 4535 ha, w tym 162 umowy (na 2423 ha) dotyczyły działek większych niż 2 ha.

W każdym roku umów przybywa.

Wszystko wskazuje też na pobicie w tym roku ubiegłorocznego rekordu. W pierwszym półroczu zawarto niemal tyle umów, co w całym 2017 roku - 2288 (69 z nich dotyczyło działek powyżej 2 ha), na 2127 ha (w tym 885 ha to działki większe niż 2 ha).

Całe zestawienie prowadzonej przez KOWR sprzedaży - w załączniku.