- Przed chwilą została podpisana umowa o przekazaniu przez KOWR nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami sektora rolno-spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych, tym samym został zakończony proces konsolidacji nadzoru właścicielskiego nad tym sektorem gospodarki w resorcie aktywów, a to z kolei pozwoli nam sfinalizować proces, który prowadzimy wspólnie z ministerstwem rolnictwa i rozwoju wsi od wielu miesięcy - skonsolidowania całego państwowego sektora rolno-spożywczego w jednym podmiocie - poinformował dziś na konferencji prasowej Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Zdaniem Sasina, będzie to teraz podmiot na tyle silny, że będzie w stanie wspierać politykę państwa w zakresie rozwoju sektora rolno-spożywczego, bardzo ważnego z punktu polskiej gospodarki, ale także z punktu polskich rolników.

- Ten nowy podmiot będzie dawał rolnikom bezpieczeństwo i będzie ich chronił przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych podmiotów, które funkcjonują na rynku z poza obszaru skarbu państwa - zapewniał na konferencji Wicepremier Sasin. 

Jak dodał, tym samym PiS spełniło swoją obietnicę złożoną w kampanii wyborczej - stworzenia silnego holdingu spożywczego, wskazując, że dziś często polscy rolnicy są postawieni sam na sam wobec drapieżnych, działających na granicy prawa podmiotów na tym rynku. - Ważne jest aby ten rynek został ustabilizowany, ucywilizowany i właśnie takim podmiotem będzie Krajowa Grupa Spożywcza - zaznaczył szef MAP.

KGS zostanie zbudowany, jak to już było zapowiadane, na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. W ciągu najbliższych siedmiu dni resort aktywów państwowych przedłoży Radzie Ministrów stosowny projekt uchwały w tej sprawie do akceptacji. 

- Wtedy Krajowa Grupa Spożywcza - jak chcemy żeby to się nazywało - stanie się faktem - dodał Wicepremier Sasin.

Szef MAP przyznał również, że w planach jest pozyskiwanie do KGS kolejnych, nowych podmiotów, w tym zagranicznych, bo dziś - jak podkreślił - takie możliwości są.

Zaznaczył, że przeprowadzana obecnie konsolidacja państwowego sektora rolno-spożywczego będzie miała fundamentalne znaczenie także z uwagi na konieczność zapewnienia naszemu państwu bezpieczeństwa gospodarczego (żywnościowego), w obliczu wojny na Ukrainie, podobnie jak prowadzona aktualnie w resorcie konsolidacja sektora paliwowo-energetycznego.

- Chcemy, aby polska gospodarka była silna i mogła skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami, w tym trudnym czasie, w którym aktualnie jesteśmy - podkreślił Wicepremier Sasin, dziękując jednocześnie Wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pomoc i determinację w działaniach zmierzających do postania Krajowej Grupy Spożywczej. 

Kolejnym krokiem po akceptacji przez Radę Ministrów uchwały w sprawie powołania KGS będzie wpis do KRS. - Wtedy nowy podmiot zacznie funkcjonować na rynku - poinformował na konferencji Henryk Kowalczyk.

- Bolączką polskiego rolnictwa jest to, że przetwórstwo nie jest, niestety, w znacznej większości w polskich rękach - zaznaczył Wicepremier Kowalczyk. - Wyjątkiem jest mleczarstwo, które wielokrotnie chwaliłem, że jest w polskich rękach, że jest w spółdzielczości, współwłasności rolników. Natomiast przetwórstwo nie, i stąd bardzo dużo kłopotów i wahań cenowych, które są zauważalne - dodał.

Jak wymienił, chodzi tu o obserwowane zmowy cenowe, w wyniku których proponowane są stawki urągające pracy rolników. - Wielkie nadzieje czynię z KGS, że będzie ona łamać te zmowy cenowe, żeby rolnicy otrzymywali godne zapłaty za swoje produkty rolne - zaznaczył Henryk Kowalczyk.

Dodał, że KGS będzie poszerzać swoje władztwo i możliwości, choćby o magazynowanie, przetwórstwo, a także handel.

- Jeśli skrócimy tę drogę od pola do stołu, jeśli w tym łańcuchu dostaw, w tej wartości dodanej będzie rolnik, wtedy opłacalność produkcji rolnej będzie znacznie wyższa niż jest obserwowana obecnie - podkreślił Wicepremier Kowalczyk.

Nawiązując do słów Jacka Sasina o bezpieczeństwie gospodarczym i żywnościowym w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej Henryk Kowalczyk dodał: - Krajowa Grupa Spożywcza będzie brała aktywny udział w zabezpieczaniu żywności, w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju.

- To ma być silny podmiot gospodarczy na rynku krajowym, który nie jest tylko i wyłącznie nastawiony na zysk, który nie tylko wykorzystuje trudną sytuację rynkową rolników, by wyprowadzić zyski na zewnątrz. Taką właśnie rolę chcemy, aby KGS spełniała - podkreślił minister Kowalczyk.

Na pytanie dziennikarza, czy nie obawia się powtórki z czasów PRL, gdy na polskim rynku również działały wielkie państwowe firmy spożywcze, a na półkach nie było nic do kupienia, Wicepremier Kowalczyk odpowiedział: - Porównywanie gospodarki centralnie sterowanej z okresu PRL do gospodarki rynkowej, w której Krajowa Grupa Spożywcza będzie działać na warunkach rynkowych jest absolutnie nie na miejscu. 

Czy w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego KGS będzie zabezpieczał rolnikom środki do produkcji, magazynował i przetwarzał ich płody? - pytali także dziennikarze.

- KGS będzie miała taką możliwość bycia pośrednikiem w sprzedaży nawozów, żeby rolnicy mieli stabilne ceny. Będzie dysponować takim kapitałem, że będzie się mogła zająć zbiorowym zaopatrzeniem w nawozy - stwierdził na konferencji Wicepremier Kowalczyk.

W skład Polskiej Grupy Spożywczej mają wejść spółki takie jak: Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorska-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice oraz Kombinat Rolny Kietrz. Konsolidacja polega na wyemitowaniu akcji, które zostaną objęte przez Skarb Państwa. Ponadto Skarb Państwa będzie miał prawo głosu w 100 proc. ze swoich akcji.