Ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 

W wykazie znalazły się m.in., jako te, których prawa wykonuje minister aktywów państwowych:

- Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie

- Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile

- Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

- Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- ,,Zielonogórski Rynek RolnoTowarowy'' Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

- Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

- Podlaskie Centrum RolnoTowarowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

- Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

- Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy ,,GIEŁDA HURTOWA'' Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

- Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy ,,Giełda Elbląska'' Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu

- ,,Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy'' Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

- Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach

- Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "SIARKOPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie

- GRUPA AZOTY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii. Minister aktywów państwowych kieruje działami administracji rządowej: energia oraz gospodarka złożami kopalin.