Dwa tygodnie zajęło ARiMR ustalenie, o udzielenie jakich kredytów dla zadłużonych pytamy – aby wreszcie okazało się, że nie są udzielane żadne.

Jak doszło do nieporozumienia?

ARiMR od lipca 2020 roku informuje, że uruchomiła kredyt na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR) - tzw. "kredyt restrukturyzacyjny".

Więcej:

ARiMR uruchomiła kredyt "restrukturyzacyjny"

O jaki kredyt chodzi? Tak do końca nie wiadomo.

Zwłaszcza, że są jeszcze pożyczki dla zadłużonych – które miały być uruchomione w styczniu 2021.

Więcej:

Na pożyczki dla zadłużonych ARiMR ma 70 mln zł?

Natomiast 5 lutego ARiMR podała, że uruchomiła limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych - wśród nich miały też być kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR):

     * limit akcji kredytowej w wysokości 50 MLN ZŁ,

    * środki w kwocie 0,7 MLN ZŁ na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Więcej:

ARiMR: Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

Zapytaliśmy więc, ile kredytów z linii KR udzielono dotychczas.

Agencja długo zastanawiała się, o co pytamy, a wreszcie wyjaśniła:

„według informacji przekazywanych dotychczas przez banki współpracujące z ARiMR w zakresie udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania do 18 lutego nie został jeszcze udzielony żaden kredyt na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR).

Pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, o których informowaliśmy w styczniu, to odrębny instrument wsparcia. Do 18 lutego również żadnej ww. nie udzielono.”

I wszystko jasne. Gdyby jednak ktoś chciał sam sprawdzić, jak działają oba „instrumenty wsparcia” i czy można otrzymać kredyt lub pożyczkę dla zadłużonych (i jedno, i drugie jest – czy raczej powinno być - udzielane na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne), to informacje ARiMR o zasadach ich udzielania są zawarte w załącznikach.