Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych uznawanych za obszary proekologiczne EFA (ugorach, międzyplonach/pokrywie zielonej, uprawach wiążących azot oraz pasów gruntów kwalifikujących się wzdłuż obrzeży lasu). Miałby on obowiązywać od 2018 r.

Więcej: Od 2018 roku zmiany w gospodarowaniu na obszarach EFA

Wprowadzeniu zakazu sprzeciwiają się polskie i francuskie izby rolnicze.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz ze Stałym Zgromadzeniem Francuskich Izb Rolniczych (APCA) wystąpiła do członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w związku z debatą nad projektem aktu delegowanego odnośnie uproszczeń w zazielenianiu powiązanego z rozporządzeniem No 639/2014.

„Zakaz stosowania środków fitosanitarnych na obszarach proekologicznych (w tym na roślinach wysokobiałkowych i poplonach) w czasie ośmiu tygodni po głównych zbiorach jest nie do zaakceptowania w aktualnym stanie i powinien być jasno odrzucony przez Komisję” – uważają.

„Propozycja ta nie jest możliwa do zaakceptowania ponieważ zaprzecza ona całkowicie wysiłkom sektora rolnictwa europejskiego co do przestrzegania 5% poziomu obszarów proekologicznych poprzez między innymi ożywienie europejskiego sektora produkcji roślin wysokobiałkowych ambitnego i przynoszącego niezależność w białko roślinne dla całej Unii Europejskiej. Nie bierze pod uwagę trudnych sytuacji technicznych i agronomicznych producentów roślin wysokobiałkowych naszych krajów i w końcu zaprzecza porozumieniu szefów krajów unijnych, co do akceptacji stworzenia obszarów proekologicznych, pod warunkiem, aby te nie zmniejszały potencjału produkcyjnego przestrzeni unijnej” - podano.

Plany KE dotyczące zakazu stosowania pestycydów na obszarach priorytetowych ekologicznie skrytykował też związek niemieckich rolników (DBV).

Więcej: KE rozważa zakaz stosowania pestycydów na obszarach priorytetowych ekologicznie