<Wymóg „zamieszkiwania przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodząca w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo” został wprowadzony, aby zapobiec procederowi wykupu gruntów przez osoby nie będące w rzeczywistości rolnikami indywidualnymi. To ograniczenie spełnia swoje funkcje, wpływa na konkurencyjność lokalnych producentów rolnych i jest akceptowalne przez lokalną społeczność> - podaje KRIR w opinii do projektu ustawy Kukiz`15 o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Według posłów Kukiz’15, tylko wymóg zamieszkiwania na terytorium Polski uchroni skutecznie polską ziemię przed nabywaniem przez cudzoziemców i zarazem nie będzie naruszać prawa do wyboru miejsca pobytu i zamieszkania – wszystkie inne obecne utrudnienia są do ominięcia i utrudniają tylko życie rolnikom.

Więcej: Rolnik, czyli stały mieszkaniec Polski od 5 lat, kupi ziemię

Warto podkreślić, że KRIR pozytywnie ocenia obecne uregulowanie zasad sprzedaży ziemi. „Naszym zdaniem aktualne zapisy dotyczące przedmiotu zmiany na dzień dzisiejszy dostatecznie chronią interesy polskich rolników w tym zakresie i umożliwiają poprawę funkcjonowania systemu obrotu nieruchomościami z ZWRSP” – podano w opinii, dodając że obecne „ograniczenie spełnia swoje funkcje, wpływa na konkurencyjność lokalnych producentów rolnych i jest akceptowalne przez lokalną społeczność.

Z uwagi na powyższe oraz mając na względzie rozwój gospodarstw rodzinnych i korzystne przemiany ich struktury, podkreślamy – wprowadzenie przedłożonych zmian wpłynie zdecydowanie niekorzystnie na rozwój i konkurencyjność istniejących gospodarstw rodzinnych. Zastosowanie proponowanych zmian mogłoby umożliwić ponowne stworzenie sytuacji, w której doszłoby do spekulacji gruntami rolnymi."