Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych niezbędna jest zmiana sposobu monitorowania ilości opadów przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Konieczne jest pilne podjęcie rozmów na temat zmiany sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego, który obecnie nie uwzględnia niskiej ilości opadów w okresie jesienno-zimowym i tym samym niskiego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji, co ma znaczący wpływ na wystąpienie objawów suszy w późniejszym okresie.

Równie ważne jest poszerzenie sieci punktów pomiaru opadów, ponieważ tegoroczna susza objęła tereny praktycznie całych województw, a ogłoszona została tylko w niektórych gminach. Dlatego też, to komisje szacujące straty w gminach powinny decydować o wystąpieniu suszy na poszczególnych obszarach, co nie wynika z „Informacji dla komisji powołanych przez wojewodę” dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

W związku z powyższym, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała o zorganizowanie spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z przedstawicielami samorządu rolniczego w celu wypracowania zmiany sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych oraz zwróciła się do ministra rolnictwa o wydanie jednoznacznej interpretacji zasad uprawniających komisje szacujące straty w gminach do decydowania o wystąpieniu suszy na poszczególnych terenach.