Ministerstwo Rolnictwa przygotowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ze środków funduszu składkowego będą mogły być finansowane „wydatki związane z rozwojem ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin, w tym obejmowanie udziałów towarzystw ubezpieczeń wzajemnych” a nawet „wydatki określone w innych przepisach prawa”.

To efekt zmian zaplanowanych w ubezpieczeniach, pozwalających ze środków finansowych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na objęcia przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 2021 roku udziałów w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych.

Więcej:

Będzie podwyżka w KRUS i udział FS USR w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych

Uszczegółowienie w rozporządzeniu o gospodarce finansowej KRUS katalogu wydatków, które finansowane są ze środków funduszu składkowego polega na dodaniu wydatków związanych z rozwojem ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin, w tym obejmowanie udziałów towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz wydatki określone w innych przepisach prawa. Sama zgoda na finansowanie „wydatków określonych w innych przepisach prawa”, to przepis dotyczący sytuacji gdy „na podstawie odrębnych przepisów fundusz składkowy otrzymuje środki finansowe na realizację określonych zadań ujętych w innych aktach prawnych niż ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. W konsekwencji jego zawężenie jedynie do zadań wskazanych tylko w ściśle określonych ustawach powodowałoby, że byłby to przepis jednorazowy” – jak wyjaśniono w uzasadnieniu.