Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt rozporządzenia, które zastąpi dotychczasowe rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest wynikiem zmian w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także nowych rozwiązań technicznych.

ARiMR uruchomiła portal IRZPlus, do którego posiadacze bydła, świń, owiec lub kóz mają bezpośredni dostęp. Możliwe jest więc zastosowanie odstępstwa, pozwalającego odstąpić od prowadzenia ksiąg w siedzibie stada, jeśli posiadacz zwierząt ma bezpośredni dostęp do danych z krajowej centralnej bazy danych.

Korzystanie z systemu informatycznego obsługującego rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych uznano za równoważne z prowadzeniem rejestru w gospodarstwie (księgi rejestracji) w formie elektronicznej.

To rozwiązanie zmniejszy obciążenie posiadaczy zwierząt.

Do IRZPlus dostęp mają wszyscy korzystający z systemu eWniosek, pozostali posiadacze zwierząt mogą go uzyskać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1680).

Projektowane rozporządzenie zawiera obowiązek dokonywania zmian w księgach rejestracji świń prowadzonych w obszarach zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym ograniczeniom z terminie 2 dni od dnia, w którym zastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. W pozostałych przypadkach pozostawiono termin 7 dni.

Ponadto, w odniesieniu do podmiotów prowadzących miejsca gromadzenia zwierząt, podmiotów przetrzymujących bydło, owce i kozy na targach, wystawach, pokazach i konkursach oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, zaproponowana regulacja, ze względu na obowiązek prowadzenia ksiąg rejestracji nałożonych przepisami Unii Europejskiej, ma spowodować, że księgi rejestracji staną się dokumentami bazowymi dla bydła, owiec, kóz i świń – jak podano.

Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., tak aby osoby korzystające z portalu IRZPlus nie podlegały sankcjom z tytułu braku prowadzenia księgi rejestracji w dotychczasowej formie, w przypadku kontroli w ich siedzibach stad w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności, tzw. cross compliance.