I tak z dywersyfikacji zwolnione są gospodarstwa:

- w których ponad 75 proc. gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych, jest ugorowane lub jest połączeniem tych zastosowań, pod warunkiem, że grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 ha;

- w których ponad 75 proc. kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone, jest wykorzystywane do  produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych lub do upraw rosnących pod wodą przez znaczną część roku albo znaczącą część cyklu uprawowego, lub będące połączeniem tych zastosowań, pod warunkiem, że grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 ha;

- w których więcej niż 50 proc. obszarów w ramach zadeklarowanych gruntów ornych nie zostało zadeklarowanych przez rolnika w jego wniosku o pomoc za poprzedni rok, oraz na podstawie porównania geoprzestrzennych wniosków o pomoc, wszystkie grunty orne uprawiane są przy wykorzystaniu innej uprawy w porównaniu z uprawą w poprzednim roku kalendarzowym.

Z tworzenia obszaru proekologicznego są natomiast zwolnione gospodarstwa:

- w których więcej niż 75 proc. gruntów ornych jest wykorzystywane do produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych, jest ugorowane, wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych  lub jest połączeniem tych zastosowań, pod warunkiem, że grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 ha;

- w których ponad 75 proc. kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone, jest wykorzystywane do  produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych lub do upraw rosnących pod wodą przez znaczną część roku albo znaczącą część cyklu uprawowego, lub będące połączeniem tych zastosowań, pod warunkiem, że grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 ha.