We wrześniu 2014 r. RPO skierował do ministra rolnictwa wystąpienie dotyczące braku regulacji ustawowej dla określenia wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania klasyfikacji gruntów. Minister podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich o konieczności ustawowego uregulowania uprawnień podmiotów sporządzających gleboznawczą klasyfikację gruntów.

Minister poinformował też o skierowaniu do Andrzeja Halickiego, ministra administracji i cyfryzacji, wystąpienia zawierającego konkretne propozycje zmian w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, mających na celu określenie wymagań, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.