Od 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich ubiega się u kolejnych ministrów rolnictwa o nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego – a upoważnienia dla klasyfikatorów wciąż wydają starostowie, bez ustawowych kryteriów takiego wyboru.

O tej sprawie pisaliśmy już wcześniej:

Klasyfikatorem gleby może być każdy

„Minister Ardanowski w najnowszym piśmie zapewnia, że podjął już odpowiednie działania zmierzające do podjęcia prac legislacyjnych w zakresie uregulowania wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów” – poinformował RPO.

Zgodnie z projektem, uprawnienia zawodowe mogą uzyskać osoby, które m.in. ukończyły studia podyplomowe z zakresu gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb według minimalnych wymogów programowych ustalonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, odbyły praktykę zawodową, wykażą się udziałem w wykonywaniu prac związanych z opracowaniem co najmniej 5 projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na obszarze co najmniej dwóch powiatów.

Przygotowany przez ministra projekt ustawy w załączniku.