W roku 2010 wydano 1068 certyfikatów integrowanej produkcji na 198 155, 7 ton płodów rolnych z czego największą część stanowiły jabłka. Wszystkie laboratoria wskazane w rozporządzeniu wyraziły chęć współpracy dot. integrowanej produkcji. 

Jednostkami, które będą mogły dodatkowo wydawać zaświadczenia dotyczące najwyższych poziomów pozostałości środków ochrony roślin będą: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu -  Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Eurocontrol sp. z.o.o. w Warszawie, Silliker Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jeżeli chodzi o zaświadczenie dotyczące zawartości w roślinach metali ciężkich, azotanów i innych szkodliwych pierwiastków to do tej pory wydają je okręgowe stacje chemiczno - rolnicze. Według nowego rozporządzenia będą je mogły wydawać także: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Eurocnotrol oraz Silliker.

Certyfikat integrowanej produkcji - certyfikat bezpieczeństwa -  jest zgodny z normami obowiązującymi w Federacji Rosyjskiej, co znacznie ułatwia eksport owoców na teren tego kraju.