Podczas konferencji prasowej w Sejmie wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15 Jarosław Sachajko zaproponował w imieniu klubu zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. - Chodzi o likwidację luki, która dyskryminuje właścicieli zwierząt - podkreślił.

- Jako przewodniczący komisji rolnictwa bardzo często słyszę od rolników o tym, że zwierzęta są im odbierane, a potem - jeżeli rolnik chce odzyskać swoje zwierzęta - to trwa to miesiącami, a bardzo często jest wręcz niemożliwe - dodał.

Zdaniem Sachajki, obecnie odbieranie zwierząt odbywa się bardzo szybko. - Później, jeżeli się okazuje, że odbiór zwierząt był bezpodstawny, odzyskanie zwierząt bywa niemożliwe. Tak dalej nie może być - mówił. Jak zaznaczył, "zwierzęta są organizmami żywymi, które również czują, przyzwyczajają się do właścicieli; ponadto jest to własność prywatna".

Jak napisano w projekcie nowelizacji ustawy, jej celem jest "uzupełnienie ustawy o brakujące obecnie przepisy określające procedurę zwrotu czasowo odebranych zwierząt właścicielom w sytuacji, gdy zostaną uniewinnieni, sprawa zostanie umorzona lub wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego lub gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyda decyzję o odmowie czasowego odebrania im zwierząt".

- Jest sprawiedliwym, aby w sytuacji, gdy czasowe odebranie zwierząt okaże się bezpodstawne, a właściciel niewinny, by przywrócono mu zwierzęta stanowiące jego własność w tym samym trybie, równie sprawnie jak mu je odebrano, bez konieczności podejmowania przez uniewinnionego właściciela zwierząt już i tak dotkliwie doświadczonego bezpodstawnym odebraniem zwierząt i koniecznością odpierania zarzutów, które okazały się bezpodstawne, dodatkowych starań o przywróceniu mu jego własności - napisano w uzasadnieniu.

Projekt doprecyzowuje także przepisy dotyczące czasowego odbioru zwierząt tak, aby miejsce ich umieszczenia było znane i nadzorowane przez powiatowego lekarza weterynarii, zapewnienie nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt i warunków ich utrzymania, a także bieżącego monitorowania ich stanu.

Nowelizacja zakłada także uzupełnienie ustawy o przepisy zabezpieczające właścicieli i opiekunów zwierząt przed egzekwowaniem od nich kosztów czasowego odebrania zwierząt w sytuacji, gdy odebranie zwierząt okaże się bezpodstawne.