Zakazuje w nim stosowania materiału siewnego 210 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810.

Przesłanki, które zadecydowały o wprowadzeniu zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 wynikają z zagrożenia zanieczyszczeniem genetycznie zmodyfikowanym pyłkiem miodów produkowanych na terenie Polski i wynikających z tego szkód  ekonomicznych dla hodowców pszczół i możliwej utraty ich pozycji rynkowej – napisał minister w uzasadnieniu.

W Polsce jest duże spożycie miodów, wiele z nich trafiło na listę produktów tradycyjnych, stąd podstawa do działania w celu ochrony interesu pszczelarzy, gdyż żadne, nawet najostrzejsze zasady koegzystencji nie dadzą gwarancji nieprzedostawania się pyłku z upraw kukurydzy GMO do miodów.

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych określony w projektowanym rozporządzeniu, będzie wprowadzony po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej zgodnie z art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie – zastrzegł minister.

Nowa ustawa o nasiennictwie jest po pierwszym czytaniu Sejmu.