Rowerzysta, a także kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem lub wózkiem ręcznym są zobowiązani do poruszania się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. Kierujący rowerem, motorowerem i motocyklem zyskali możliwość poruszania się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

Kierujący pojazdem jest obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy wyprzedzaniu, odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu nie może być mniejszy niż 1 metr. Z kolei kierujący pojazdem wyprzedzanym wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo. Rowerzyści mogą jechać obok siebie – jeśli nie utrudnia to ruchu.

Rowerzysta zyskał prawo do jazdy po chodniku. Jest to dopuszczone warunkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat, kierującą rowerem; szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów; warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (ulewa, wiatr).

Osoby, które ukończyły 18 lat nie muszą posiadać dokumentów potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym.