Nie udało się doprowadzić do zapowiadanego w lipcu zwiększenia tego limitu od września. Wówczas wykorzystanie limitu krajowego było na poziomie 73 proc. i wydawało się, że do jego wyczerpania nie dojdzie.

Więcej: Od września dwa razy tyle pomocy de minimis?

Krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski to ostatnio 225,7 mln euro na trzy lata i nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby został w całości wykorzystany.

Tym razem został wyczerpany 7 listopada.

Więcej: Ardanowski: Będziemy walczyć o wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników

Jeszcze obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podawało, że wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na ten dzień wynosi 212 991 666,76 euro.

Tydzień później podano w informacji, że wykorzystano 100 proc. dostępnego limitu i wstrzymano wszelką pomoc, udzielaną w jego ramach.

Pomoc ta ma wrócić od  początku 2019 roku.

Jak wynika z zapowiedzi – a minister Jan Krzysztof Ardanowski powołuje się tu na wypowiedź publiczną unijnego komisarza rolnictwa Phila Hogana – limit państwa ma wynosić od 1,5 proc. (przy ograniczeniach dotyczących sposobu przeznaczenia pomocy) albo 1,25 proc. (bez ograniczeń odnośnie do sposobu wykorzystania) wartości produkcji rolnej.

Najwyraźniej bardziej prawdopodobna jest pierwsza możliwość, bo wczoraj minister Ardanowski powiedział:

- Pomoc de minimis będzie podniesiona z jednego do półtora procenta wartości produkcji rolnej w kraju. Komisarz zapowiedział, że podejmie taką decyzję w grudniu i po nowym roku będzie ta kwota zwiększona, ale – biorąc pod uwagę szerokie wsparcie ze strony państwa polskiego dla różnych działań związanych z rolnictwem – to boję się, że i te półtora też będzie niewystarczającą wielkością, bo wola polityczna jest, środki w budżecie są, natomiast ten mechanizm w całej Unii jest jednakowy.

Ostatnio limity de minimis (do wykorzystania na trzy kolejne lata) podniesiono od 1 stycznia 2014 r. –do 15 tys. euro (z 7.5 tys. euro) na beneficjenta, a pułap krajowy dla każdego państwa członkowskiego - do 1 proc. (z 0,75 proc.) wartości produkcji rolnej.

Limity dla innych państw: Francja - 722 240 000 euro, Niemcy - 522 890 000 euro, Włochy - 475 080 000 euro, Hiszpania - 413 750 000 euro.

Więcej: 

Od 1 stycznia wyższy pułap pomocy de minimis