Linuron wykorzystywany jest w odchwaszczaniu upraw. Jest pochodną mocznika, substancja pobierana jest przede wszystkim przez korzenie roślin, w mniejszym stopniu przez liście. Zaburza proces fotosyntezy zwalczanych chwastów. W uprawach rolniczych linuron stosowany do odchwaszczania kukurydzy, grochu, łubinu, soi, ziemniaka, słonecznika oraz szparagów.

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 10.02.2017 r. dla tej substancji nie odnowiono zatwierdzenia. W związku z tym linuron może być w obrocie do 3.06. br., a

Zgodnie z art.46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających tą substancję czynną musi być jak najkrótszy i upływa najpóźniej z dniem 3.06.2018 r.

Na bazie linuronu zarejestrowanych jest 11 herbicydów:

 • Afalon Dyspersyjny 450 SC
 • Aflex Super 450 SC
 • Datura 500 SC
 • Dongola 450 SC
 • Harrier 295 ZC
 • Hufiec 500 SC
 • Ipiron 450 SC
 • Linur 450 SC
 • Linurex 500 SC
 • Nightjar C 450 SC
 • Nuflon 450 SC