Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wygrało dwa postępowania sądowe, prowadzone w ramach monitoringu realizacji ustawy o funduszu sołeckim.

Nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroków, ale jak informuje SLLGO, NSA stwierdził, że każdy ma prawo wiedzieć, kto podejmuje decyzje o wydatkowaniu pieniędzy publicznych. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia NSA Irena Kamińska stwierdziła m.in. iż zebranie wiejskie jest organem jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego, który decyduje o mieniu publicznym, może podejmować uchwały w tym zakresie, w związku z tym wszelkie kwestie, które dotyczą działalności tego organu są informacją publiczną, dotyczą bowiem mienia publicznego. Tak uchwały, jak i wszystkie decyzje, które to zebranie podejmuje, mogą stanowić przedmiot wniosku o informację publiczną. Nie stanowi to naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż osoby biorące udział w zebraniu wiejskim wprawdzie nie stają się funkcjonariuszami publicznymi, ale przez udział w zebraniu wiejskim i współdecydowanie o przeznaczeniu funduszy sołeckich w tym zakresie pełnią funkcje publiczne, więc ochrona ich danych osobowych jest ograniczona.