Prace nad przygotowaniem list rzeczoznawców, mających szacować szkody, były od początku niemożliwe – nie było rozporządzenia określającego zasady ich prowadzenia. Znowelizowane Prawo łowieckie upoważnia do jego wydania ministra środowiska w porozumieniu z ministrem rolnictwa.

Więcej: Rząd nie miał zamiaru wprowadzić w życie zmian w szacowaniu szkód łowieckich?

Ostatecznie odsunięto na rok realizację ustawy, zakładającej powstanie  Funduszu Odszkodowawczego i szacowanie szkód przez wojewodów. Jak tłumaczono – nie ma kto szacować szkód. Jednak Krajowa Rada Izb Rolniczych cały czas wykazuje gotowość do przygotowania tych list i czeka na rozporządzenie.

Jak się jednak okazuje, najpierw będą kolejne zmiany w Prawie łowieckim, a dopiero potem – w odszkodowaniach.

KRiR informuje, że Ministerstwo Środowiska przedstawiło następujące informacje:

"W związku z faktem, że przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 1082 z późn. zm.) są obecnie zmieniane w trakcie trwania procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk sejmowy 1042), prace nad rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców oraz sposobu sprawdzania wymogów przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców, zostały obecnie wstrzymane."

Więcej o pracach nad zmianami w Prawie łowieckim:

Ekolodzy apelują do prezesa PiS o odrzucenie projektu Prawa łowieckiego

W 2017 roku szacowanie szkód i wypłat odszkodowań łowieckich - po staremu

Podkomisja zajmie się zmianami w Prawie łowieckim