Jak czytamy w komunikacie Krajowej Rady Izb Rolniczych, dane liczbowe jasno wskazują, że liczba łosi stale rośnie, a wraz z nią straty rolników. Zwierzęta nie są już w stanie pomieścić się w naturalnych siedliskach, co zmusza je do szukania pożywienia poza lasami, na polach i użytkach rolniczych. Zdaniem samorządów rolniczych stada należy przerzedzić. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem do Ministra Klimatu – Michała Kurtyki o zniesienie moratorium na odstrzał tych zwierząt.

Jak argumentują rolnicy, rok 2019 dla Warmii i Mazur zamknął się sumą ponad miliona złotych wypłaconych w ramach rekompensat za straty wyrządzone przez łosie. Wszystko przez to, że liczebność łosi w ostatnich trzech latach w sposób znaczący wzrosła.

Samorząd rolniczy przytacza dane liczbowe na potwierdzenie: „Trzy Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych z Olsztyna, Białegostoku i Gdańska potwierdzają fakt znacznego wzrostu liczby jeleniowatych w swych okręgach. Dla porównania, na terenie RDLP Olsztyn, w roku 2017 doliczono się 2871 łosi, w roku 2018 już 3131 sztuk, a w roku 2019 liczba osobników wzrosła do 4016. W RDLP Białystok: 2017 rok – 3298 sztuk łosia, w 2018 – 3518 osobników, 2019 – 3781 sztuk. Tylko w jednej z części nadleśnictwa Elbląg (warmińsko-mazurskie) stanowiącego dobro RDLP Gdańsk, liczebność łosi na przestrzeni lat również znacząco wzrosła: 2017 – 79 sztuk, 2018 – 83 sztuki, 2019 – 105 egzemplarzy. Jednym słowem, sprzyjające warunki rozwoju oraz moratorium na odstrzał, spowodowały skokowy wzrost populacji łosi.”

Straty wyrządzane przez rosnąca populacje łosi stały się problemem finansowym dla wojewódzkich jednostek przedstawicielstw Urzędów Marszałkowskich. Jak dla przykładu podają izby, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, w roku 2017 przyjął 127 zgłoszeń szkód wyrządzonych przez łosie, dla potrzeb których sporządzono 128 protokołów ostatecznego szacowania. W roku 2018, przyjęto 104 zgłoszenia, co stało się przyczyną wypisania 91 protokołów strat, a w 2019 przyjęto 202 zgłoszenia, przekładając to na ogólną liczbę 171 protokołów ostatecznego szacowania. W efekcie w roku 2017 wypłacono 960 638, 89 zł odszkodowań, w 2018 – 556 779,71 zł, a w roku 2019 już 1.074 430, 38 zł w ramach odszkodowań za straty wyrządzone przez łosie.