- Już rok żyjemy w niepewności – mówi Artur Konarski ze Stowarzyszenia  „Zanim Powstanie Lotnisko – CPK”. – Rok temu poinformowano o planowanej budowie lotniska, wciąż jednak nie mamy konkretów, tylko pozakulisowe działania. Zajęli nam pod budowę drugie tyle, niż potrzeba pod budowę lotniska, bo na budowę zabezpieczono ostatecznie nie 600 ha, o jakich mówiono na początku, ale aż 6,6 tys.  ha, dwa razy tyle, ile potrzeba pod  lotnisko. „Zabezpieczono” to zresztą złe określenie, bo należałoby mówić  raczej, że na takim areale stworzono iluzję. Od pół roku zapowiadane jest powołanie Spółki Celowej, po której powstaniu rząd na mocy rozporządzenia wyznaczy teren rezerwacji. Trzymają nas w pogotowiu – 21 wsi, 500 gospodarstw, ok. 7 tys. osób -  

Jak mówi Artur Konarski, dezinformacja jest  celowym działaniem, chodzi o  wywieranie presji,  aby właściciele zgodzili się dobrowolnie na wykup ziemi.

Bo na razie jest tylko ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, z czerwca tego roku. Na jej podstawie rozpoczęto prace dotyczące zarządzania przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego,  Inwestycjami Towarzyszącymi oraz innymi przedsięwzięciami związanymi z budową CPK, a także przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie CPK oraz przygotowania i realizacji Inwestycji Towarzyszących.

- Mówi się, że taka zgoda to ułatwienie, bo przecież wywłaszczenie nastąpi i tak, lepiej więc zawierać porozumienie – mówi Artur Konarski. - A taki tryb postępowania to nawet nie wywłaszczenie, a umowa cywilnoprawna, więc np. w przypadku niewykorzystania ziemi pod inwestycję taki poprzedni właściciel ziemi nie będzie mógł nawet zabiegać o jej zwrot. Spółka Celowa dowolnie będzie dysponować pozyskaną ziemią. A zgodnie z ustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Spółka Celowa może przekształcić się w spółkę akcyjną. Może więc nieźle zarobić na odrolnieniu ziemi.

Więc mieszkańcy kilku gmin żyją jak na wulkanie. Jeszcze przed podpisaniem ustawy wysyłali pisma protestujące do prezydenta, premiera. Ślą je i obecnie. Niestety – kolejne próby nawiązania kontaktu kończą się brakiem porozumienia. Projekt trafił do Sejmu 27 kwietnia, a już 2 czerwca ustawa miała podpis prezydenta.

- Mieszkańców pominięto – twierdzi Artur Konarski. - Najpierw wójt Baranowa próbował rozmów w Komisji Infrastruktury – nie został wpuszczony do Sejmu. Kiedy przed podpisaniem ustawy przez prezydenta przesłaliśmy uwagi z prośbą o niepodpisywanie ustawy, prezydent 19 czerwca przysłał pismo stwierdzające, że potrzebne jest połączenie różnych interesów – co prezydent czyni, a postępowanie związane z budową lotniska mieści się w ramach „aktualnie obowiązujących regulacji prawnych”.

Efekt? Czerwcowe referendum w Baranowie to 83 proc. głosów na "nie", jeśli chodzi o lokalizację lotniska w tej gminie. Aż 93,9 proc. oceniło zapisy specustawy ws. budowy CPK jako niekorzystne. Frekwencja w głosowaniu wyniosła około 47 proc. Można zapomnieć?

- Tylko w ciągu ostatnich 3 dni zebrałem dwa tysiące podpisów osób sprzeciwiających się „Planowi zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego” – mówi Tadeusz Szymańczak. – To pokazuje, że mieszkańcy nie zmieniają zdania na temat tej inwestycji. Termin składania uwag upływa jutro.

- W tym kształcie ustawy o CPK zagrożone są nasze interesy – dodaje Artur Konarski. -Teraz stowarzyszenie wysłało do prezydenta i premiera analizę tych „obowiązujących regulacji” i pokazujemy, że są one niezgodne z unijnymi standardami.

Jak podano w piśmie – adresowanym do prezydenta, ale skierowanym i do premiera – właściciel ziemi w Polsce jest traktowany gorzej niż w innych krajach. Tam przy wywłaszczeniu dba się o niezmienianie sytuacji majątkowej wywłaszczanych osób, zapewnia się postępowanie pozwalające na przygotowanie się do zmian, a także gwarantuje się prawa proceduralne podczas postępowania związanego z kwestionowaniem samego wywłaszczenia czy wysokości  odszkodowania.

- Proponujemy dyskusję, wyprzedzając pewne fakty – mówi Artur Konarski. – Nie chcemy być potraktowani jak mieszkańcy np. Nieboczowa k. Raciborza. Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK, przedstawiał nam tę inwestycję jako wzorowo poprowadzoną. Tymczasem rozmawiałem z mieszkańcami i wiem, że zostali oszukani, pominięci.

Tylko z kim dyskutować, skoro od premiera wpłynęła już odpowiedź, że pismo dotyczące uregulowania wywłaszczeń w innych krajach europejskich trafiło już od premiera do pełnomocnika ds. CPK? Czyżby był on odpowiednią instancją do proponowania zmian prawnych?

A jest o czym mówić – interesy wywłaszczanych są lepiej chronione w wielu europejskich państwach. Szczegółowe omówienie problemu – w załączniku.