Minister poprosił ambasadora o przekazanie informacji o przebiegu dyskusji nad sprawą uboju rytualnego w Polsce. W swoim stanowisku minister Boni zauważył, że ważne jest prawne rozstrzygnięcie i znalezienie właściwej interpretacji przepisów dotyczących uboju rytualnego. Stąd minister zwrócił się do Rządowego Centrum Legislacyjnego o pilną ekspertyzę czy w obecnej sytuacji prawnej dopuszczalny jest ubój rytualny.

Minister Boni zauważył, że sprawą oczywistą jest troska o poszanowanie praw mniejszości wyznaniowych z jednoczesnym uszanowanie stanowiska osób poruszających sprawę ochrony praw zwierząt.

Na początku przyszłego tygodnia minister Boni spotka się z Michael Schudrichem, naczelnym rabinem Polski i Tomaszem Miśkiewiczem, muftim RP.