Sumy ubezpieczenia producent ustala indywidualnie z ubezpieczycielem, z tym, że nie mogą one przekraczać kwot maksymalnych.

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r. przyjmuje następujące maksymalne sumy ubezpieczenia (dla porównania w nawiasie stawki z 2018, 2017, 2016 i z 2015 roku):

dla zbóż – 13 200 zł (10 650 zł; 16 400 zł; 14 000 zł; 7 000 zł); 

dla kukurydzy – 8 470 zł (8450 zł; 7800 zł; 10 300 zł; 8 800 zł);

dla rzepaku i rzepiku  - 10 200 zł (9900 zł; 9 950 zł; 10 550 zł; 8 400 zł);

dla chmielu  - 61 650 zł (56 050 zł; 58 350 zł; 45 500 zł; 42 500 zł);

dla tytoniu –  28 710 zł (31 350 zł; 31 350 zł; 26 100 zł; 28 400 zł) 

dla warzyw gruntowych  -  171 650 zł (129 600 zł; 192 000 zł; 182 400 zł; 172 800 zł);

dla drzew i krzewów owocowych  - 119 620 zł (131 500 zł; 113 250 zł; 101 500 zł; 82 500 zł);

dla truskawek – 62 050 zł (84 500 zł; 78 000 zł; 52 000 zł; 43 600 zł);

dla ziemniaków  - 20 000 zł (25 000 zł; 50 000 zł; 25 300 zł; 29 300 zł);

dla buraków cukrowych  - 9 000 zł (9 900 zł; 10 800 zł; 11 439 zł; 12 300 zł);

dla strączkowych  -  14 000 zł (14 400 zł; 15 400 zł; 20 130 zł; 23 000 zł).

 

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla 1 sztuki zwierzęcia mają w przyszłym roku wynosić:

dla bydła  - 9 800 zł (14 000 zł; 17 100 zł; 18 000 zł; 17 400 zł);

dla koni – 11 280 zł (10 200 zł; 9 100 zł; 8 900 zł; 8 900 zł);

dla owiec – 700 zł (700 zł; 870 zł; 900 zł; 900 zł); 

dla kóz – 700 zł (700 zł; 870 zł; 800 zł; 800 zł); 

dla świń – 1560 zł (1740 zł; 1 850 zł; 1 900 zł; 2 100 zł);

dla kur, perlic i przepiórek –  53 zł (53 zł; 53 zł; 53 zł; 53 zł);

dla kaczek – 65 zł (65 zł; 65 zł; 65 zł; 65 zł);

dla gęsi – 250 zł (250 zł; 250 zł; 250 zł; 250 zł) 

dla indyków – 129 zł (133 zł; 126 zł; 153 zł; 159 zł);

dla strusi – 1330 zł (1330 zł; 1 330 zł; 1 330 zł; 810 zł).

Jak podano w uzasadnieniu, maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych GUS i IERiGŻ. Szczegóły w załączonym projekcie.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano na dopłaty do składek kwotę 650 717 tys. zł.