Jest wniosek w sprawie pozbawienia immunitetu posła Mirosława Maliszewskiego.

Prokurator Rejonowy Radom-Wschód w Radomiu skierował do Marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Radomiu. - Treści wniosku, w którym zawarty jest zarzut, jaki prokurator zamierza postawić posłowi, nie ujawniamy. Wniosek został zgodnie z przepisami skierowany  za pośrednictwem Prokuratora Generalnego (data wysłania to 04.10 2012r.) Wraz z wnioskiem przesłane zostały również akta sprawy.

Jeszcze 2 października prokuratura Okręgowa w Radomiu nie informowała o swoich planach, zdawkowo odpowiadając na zadawane pytania

Jaki będzie dalszy ciąg sprawy? Wszystko zależy teraz od Sejmu.

Procedurę rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu reguluje Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – dowiadujemy się w PO w Radomiu. - We wniosku nie zakreśla się czasu na odpowiedź. Termin rozpoznania wniosku wyznacza Marszałek Sejmu, powiadamiając o nim posła, którego wniosek dotyczy. Sejm swoje stanowisko w przedmiocie wniosku wyraża w drodze uchwały. Żadnych szczegółów sprawy nie podajemy do czasu wydania uchwały.