- Nie stosunek osobisty (małżeństwo), a ustrój majątkowy decyduje o sytuacji małżonka. Może on wybrać rozdzielność majątkową, wtedy stosunek osobisty nie ma żadnego znaczenia – mówiła podczas  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rola prawa w procesie gospodarowania ziemią w Polsce”  prof. Elżbieta Kremer. Inaczej dzieje się, kiedy małżonkowie chcą skorzystać z pomocy unijnej.

Jeśli małżonkowie chcą skorzystać z renty strukturalnej, warunek przekazania gospodarstwa będzie spełniony wtedy, gdy będą przekazane wszystkie użytki rolne. Z kolei pomoc dla młodego rolnika będzie przyznana wówczas, gdy gospodarstwo małżonka wejdzie w skład wspólności majątkowej. Małżeństwo określa więc możliwości skorzystania z pomocy, jej warunki musi spełniać każdy z małżonków.