Projekt przewiduje, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jeden numer identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są współposiadaczami gospodarstwa rolnego.

W pozostałych przypadkach każdy z małżonków będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego. Umożliwi to im ubieganie się o płatności z funduszu w ramach wspólnej polityki rolnej UE na prowadzone przez nich osobno gospodarstwa rolne.

Ta nowelizacja to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. Pracę nad nią rozpoczęła senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie dyskusji senatorowie zaproponowali poprawki doprecyzowujące przepisy projektu, koniec pierwszego czytania zapowiedziano na jutro.