To kolejny  nierozwiązany od lat problem. Nic nie zmieniło się w rozwiązaniach prawnych, dotyczących świadczenia usług samemu sobie sprzętem zakupionym w ramach PROW do świadczenia usług, nie ma powodu, aby ustalenia sprzed lat uznać za nieaktualne. Ale ARiMR twierdzi, że jest inaczej. Do problemu wróciła niedawno izba rolnicza.

Więcej: Maszyny zakupione do świadczenia usług nie mogą być używane we własnym gospodarstwie

Opisywaliśmy problem już w 2012 roku.

Warto przypomnieć ustalenia „Farmera” sprzed tych kilku lat – nic nie zmieniło się w przepisach regulujących ten problem. Czym innym jest świadczenie usług samemu sobie, a czym innym wykorzystywanie we własnym gospodarstwie sprzętu zakupionego do świadczenia usług. O ile usług sobie samemu nie można świadczyć, to jest możliwe wykorzystywanie sprzętu na własne potrzeby – nawet jeśli zakupiono go w celu świadczenia usług innym. ARiMR wyjaśniała nam kilka lat temu tę różnicę następująco: „Obowiązujące przepisy rozporządzenia wykonawczego dla działania nie zabraniają natomiast, aby beneficjent, który zakupił sprzęt w ramach działania do wykonywania usług dla gospodarstw rolnych, nie mógł go wykorzystywać we własnym gospodarstwie rolnym do produkcji rolnej w okresie przerw w wykonywaniu usług. Należy jednak zastrzec, iż kontroli w okresie związania celem, tj. 5 lat od dnia zawarcia umowy, podlegał będzie fakt wykonywania działalności gospodarczej na rzecz innych podmiotów, między innymi w oparciu o posiadaną dokumentację finansowo-księgową".

Więcej: Licytacja wokół „Różnicowania” cz.3

Ubolewaliśmy wtedy, że nie da się wyliczyć, czy rolnik wykonujący prace we własnym gospodarstwie sprzętem zakupionym do świadczenia usług innym wypełnił cel umowy z PROW, czy też przeciwnie - osłabił możliwość zwiększenia dochodu gospodarstwa, wykorzystując zakupiony sprzęt nie w celu świadczenia usług.

Wierzyliśmy jednak, że problem jest kontrolowany zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i nie powoduje konfliktów. Jak się jednak okazało, KRIR wróciła do tematu, gdyż ARiMR ponoć zakwestionowała takie wykorzystanie sprzętu we własnym gospodarstwie. Poprosiliśmy o wyjaśnienie w agencji, co zmieniło się w przepisach? Niestety po upływie półtora miesiąca agencja zdołała tylko powtórzyć znaną nam już z odpowiedzi dla KRIR argumentację, jakoby wykorzystanie sprzętu we własnym gospodarstwie było niemożliwe z powodu... udzielenia wsparcia z PROW na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” w ramach de minimis.

Czekamy wciąż na podanie konkretnego przepisu, z którego wynika zmiana stanowiska ARiMR w tym względzie. Czy zmieniły się przepisy, czy może urzędnicy je interpretujący?