Projekt - datowany na 12 lutego br. - trafił do konsultacji społecznych. Zawiera wiele propozycji zmian w podatku dochodowym, zarówno od firm, jak i od osób fizycznych. Jedna z nich zmierza do tego, by zlikwidować obecne zwolnienie podatkowe dla właścicieli działek, którzy pobierają wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

W Polsce jest około 19 mln działek. Na niektórych z nich znajdują się kable, słupy, rury itp. urządzenia. Część z nich była instalowana jeszcze w PRL i właściciele działek, na których takie urządzenia się znajdowały, dochodzą obecnie odszkodowań za okres bezumownego korzystania z ich nieruchomości. Jednak nie jest łatwo otrzymać takie odszkodowanie.

Prościej jest zawrzeć z zakładem energetycznym, gazowym czy wodociągowym umowę o ustanowienie służebności przesyłu. Takie rozwiązanie przewiduje od sierpnia 2008 r. polski kodeks cywilny. Na podstawie takiej umowy właściciel dostaje wynagrodzenie w zamian za zgodę, by na jego działce stały słupy czy przechodziły linie bądź rury. Zazwyczaj to wynagrodzenie jednorazowe, ale jest możliwe, by było ono wypłacane ratami.

Jak powiedział Michał Kosiarski z firmy Kos-Consulting, wysokość takiego wynagrodzenia zależy od dwóch czynników: od wielkości pasa technicznego zajętego pod linię (co z kolei jest uzależnione np. od napięcia linii energetycznej) oraz od przeznaczenia samej działki, tzn. czy jest to grunt rolny, czy np. pod zabudowę jednorodzinną.

- Przykładowo właściciel działki o powierzchni 1500 metrów kw., położonej pod Krakowem, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, otrzymał od operatora sieci energetycznej wynagrodzenie w wysokości ok. 25 tys. zł, czyli ok. 17 zł za metr kw. - powiedział Kosiarski.

Właśnie takie wynagrodzenie ma zostać - według projektu Ministerstwa Finansów - opodatkowane. Resort tłumaczy zmianę tym, że pierwotnym zamiarem wprowadzenia obecnego zwolnienia było to, aby nie było podatku od odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu. Tymczasem sądy administracyjne interpretują przepis szerzej i uznają - jako zwolnione z podatku - również wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Ministerstwo chce więc, by z ustawy wynikało, iż takie wynagrodzenie nie jest zwolnione z PIT.

Projekt ustawy, po konsultacjach społecznych, trafi do Komitetu Rady Ministrów, aby wszedł w życie będzie musiał być przyjęty przez rząd i uchwalony przez parlament.