Projekt "pakiet tytoniowy" zmienia zapisy w czterech innych ustawach.

W ustawie o podatku akcyzowym wprowadzono m.in.: opodatkowanie sprzedaży suszu połączonej z dostawą wewnątrz wspólnotową lub eksportem przez rolnika.

Zmiany będą też dotyczyły odpowiedzialności osoby trzeciej całym swoim majątkiem za zobowiązania podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego; obowiązku ewidencjonowania nieopodatkowanego suszu przez podmiot, który magazynuje go poza składem podatkowym; - wprowadzenia nowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego - hipoteki na nieruchomości.

Planowane jest obniżenie górnej granicy zabezpieczenia ryczałtowego, które składają pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, z obecnych 30 mln zł do 15 mln zł.

Według resortu finansów, oprócz uszczelnia systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym projektowane przepisy dadzą większe możliwości działań służb kontrolnych, co ma pozwolić skuteczniej usuwać nielegalne podmioty działające na rynku tytoniu.

Resort zauważa, że wprowadzone 1 stycznia 2016 r. regulacje zaostrzyły już kryteria dopuszczalności prowadzenia działalności w charakterze pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT). Wprowadziły także obowiązek ich rejestrowania oraz składania zabezpieczenia akcyzowego. Dodatkowo PPT zostały zobowiązane do prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego.

W opinii resortu finansów, w dalszym ciągu dużym problemem jest produkcja wyrobów tytoniowych przez nielegalne wytwórnie i nieodprowadzanie przez nie należnych podatków do budżetu państwa. Z uwagi na to, że jednym ze źródeł surowca tytoniowego wykorzystywanego do tej produkcji (wysuszonych liści tytoniu) może być tytoń pochodzący z nielegalnej produkcji krajowej, zmiany pozwolą na zmniejszenie dopływu surowca tytoniowego do takich wytwórni.

Według danych MF, szara strefa na rynku wyrobów tytoniowych w Polsce wynosi ok. 14,6 proc. krajowej konsumpcji. Oznacza to, że na polskim rynku w obrocie funkcjonuje ponad 7,2 mld nielegalnych sztuk papierosów. Choć szara strefa maleje (w 2015 r. wynosiła 18,2 proc. konsumpcji), jej rozmiar powoduje znaczne uszczuplenia w dochodach budżetowych. Szacuje się, że z tego powodu do budżetu państwa nie trafia ok. 6 mld zł z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT.

Niezależnie od zmian legislacyjnych Ministerstwo Finansów prowadzi szeroko zakrojoną walkę z nielegalnym obrotem tytoniem i wyrobami tytoniowymi. W 2016 r. funkcjonariusze odkryli rekordową liczbę 72 nielegalnych fabryk wyrobów tytoniowych, zajęli 44,5 mln sztuk papierosów oraz ponad 200 ton tytoniu pochodzącego z nielegalnych źródeł.