Obowiązek plombowania transportu mięsa eksportowanego poza granice Unii Europejskiej nakłada na inspekcję weterynaryjną i służby celne ustawa o identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Ustawę podpisał prezydent. Umożliwia ona również od stycznia 2008 r. rolnikom zgłaszanie ARiMR wszelkich zmian w hodowli zwierząt przez Internet.