Unia Europejska w ubiegłym roku przydzieliła krajom członkowskim 300 mln euro pomocy z przeznaczeniem na sektor mleczarski. Polska z tej puli otrzymała 20,2 mln euro.

Zasady rozdziału pieniędzy przygotowało Ministerstwo Rolnictwa. A obecnie w Komisji Europejskiej trwa ich notyfikacja.

Notyfikacja, to nic innego, jak zaaprobowanie zasad rozdziału środków finansowych przez Komisję Europejską. Musi się ona zakończyć do 31 marca br. Ten termin oraz datę wypłaty pieniędzy określa rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1233 z 2009 r.

Resort rolnictwa chce, żeby pieniądze otrzymali ci producenci mleka, którzy mają kwotę mleczną w wysokości co najmniej 50 tys. kg oraz do 31 grudnia 2009 r. nie ukończyli 40 roku życia. Oznacza to, że jeden ze współmałżonków pozostający we wspólnocie małżeńskiej nie ukończył 40 roku życia na koniec 2009 r.

Te zasady zostały określone w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa, które jest już po konsultacjach społecznych.

Minister rolnictwa zdecydował, że wspomoże młode i rozwoje gospodarstwa. Bowiem z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że gospodarstwa największe odczuły najbardziej spadek cen mleka. Instytut informuje, że dochody gospodarstw utrzymujących do 100 sztuk krów w wyniku spadku cen skupu mleka obniżyły się nawet o połowę. W iększych gospodarstwach spadek dochodów mógł sięgnąć nawet 90 proc.

Resort rolnictwa szacuje, że pomoc z tytułu specjalnego wsparcia w wysokości 4,5 tys. zł otrzyma około 20 tys. gospodarstw. W Polsce produkcją mleka zajmuje się dziesięciokrotnie więcej gospodarstw.

Wnioski od rolników będzie przyjmowała Agencja Rynku Rolnego. Ta agenda będzie także realizowała wypłaty.

Do końca sierpnia br. Komisja Europejska musi otrzymać liczbę rolników do których zostały skierowane pieniądze oraz informacje o nich.

źródło: farmer.pl