Problemy pojawiające się przy współpracy rolników, leśników i myśliwych omawiano w minionym tygodniu na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska z udziałem szefa resortu Michała Wosia, Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka oraz przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych: prezesa Wiktora Szmulewicza, wiceprezesa KRIR Mirosława Borowskiego oraz prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorza Leszczyńskiego.

Jednym z tematów dominujących w rozmowach był proces szacowania szkód. Jak czytamy w komunikacie KRIR, Wiktor Szmulewicz stwierdził na spotkaniu, że system szacowania szkód łowieckich jest wadliwy, szczególnie jeśli chodzi o udział przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego oraz trybu odwoławczego do nadleśnictwa.

Prezes KRIR poruszył również kwestię możliwości ochrony upraw rolniczych przed ptakami chronionymi i uprawnień rolników do ich płoszenia. Minister Michał Woś zapowiedział, że wystąpi do Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska o uproszczenie procedury wydawania pozwoleń na płoszenie zwierząt dla rolników.

Samorządowcy przekazali również rolnicze skargi, co do nadmiernej liczebności zwierząt w polskich lasach, co jednak nie znajduje potwierdzenia w raportach myśliwych i planach odstrzałów. Minister Woś zapowiedział „usprawnienie procesu szacowania liczebności zwierzyny łownej w Polsce, co pozwoli urealnić limity odstrzałów”.

Poruszono tez kwestię wydzierżawiania nieruchomości rolnych w parkach narodowych. Szef resortu zapewnił, że przygotowywane są rozwiązania prawne, które umożliwią dzierżawę wspomnianych gruntów przez okolicznych rolników.