Rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mikusek w wydanym oświadczeniu poinformował, że resort prowadzi "intensywne prace legislacyjne, których celem jest usunięcie naruszenia wynikającego z nieprawidłowej implementacji dyrektywy (...)".

- Propozycja nowych regulacji prawnych została zawarta w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dodał rzecznik.

Mikusek poinformował, że projekt jest aktualnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie w pierwszym kwartale br., a przepisy dotyczące dyrektywy azotowej 1 stycznia 2014 roku.

Rzecznik dodał, że w ustawie proponowane jest rozwiązanie polegające na ustanowieniu jednego programu działań dla terytorium całego kraju. - Taka forma działania jest przewidziana w dyrektywie azotanowej, a jej skuteczność potwierdzają doświadczenia Niemiec i Austrii - zaznaczył rzecznik resortu.