- Jaką pomoc rząd zamierza zaoferować rolnictwu i co z nowelizacją ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu roślin i zwierząt?- pytał poseł Romuald Ajchler (SLD).

Odpowiedzi udzielił Andrzej Butra, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwierdził, że skutki mrozów i przymrozków będą znane dopiero za 60 dni, gdyż wtedy dopiero możliwe będzie zebranie informacji od komisji, które powołują wojewodowie.

- Minister rolnictwa może pomóc rolnikom, którzy zostali dotknięci skutkami tych przymrozków, w takich sprawach, jak opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne, regulowanie zaległości  z tego tytułu. Możemy pomóc w sprawie regulowania należności do agencji nieruchomości rolnych, ulgi w podatku rolnym. Będziemy też starali się, poprzez instytucje podległe ministerstwu, czyli KRUS, agencje nieruchomości, wpływać na wójtów, burmistrzów, zwracać się o pomoc w charakterze de minimis, która mogłaby w jakiś sposób ulżyć naszym rolnikom. Natomiast dopóki nie mamy oszacowań skutków z komisji powołanych przez wojewodów, ciężko jest jednoznacznie się wypowiedzieć.

Minister zapowiedział też, że ministerstwo „podejmie wszystkie kroki, które byłyby korzystne” w sprawie ubezpieczeń.

Poseł Ajchler zarzucił ministerstwu pozorowanie działań.

Andrzej Butra zapewnił, że każda pomoc, która pozostaje w gestii ministerstwa, będzie udzielona.