Podane w projektowanym rozporządzeniu zmiany dotyczą upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej, oceny wartości hodowlanej oraz publikowania wyników tych ocen dla: linii hodowlanej pszczół pochodzącej z krzyżowania o nazwie AM, świń linii hodowlanych Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar, P48, EBX, PIC408, PIC410, PIC359, GP1125(PIC337), GP1050, GGP1010 i GGP1020, owiec linii hodowlanych: WROBER i owca roztoczańska. Wprowadza także zmianę nazwy rasy koni z „polski koń szlachetny półkrwi” na „polski koń sportowy”.

Aleksandra i Marian Opoka nie będą już upoważnieni w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AM.

Podobnie cofa się upoważnienie dla Choice Genetics Polska Sp. z o.o., która wystąpiła z wnioskiem o cofnięcie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń linii hodowlanych Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar, P48 i EBX, publikowania wyników tych ocen oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tych ocen. Jak podano, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził realizowanie na terytorium Polski programów hodowlanych dla linii M3 Large White, M6 Landrace, CG36, P90, P81oraz P98 (które są tożsame z liniami hodowlanymi Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar, P48 i EBX) przez Choice Genetics France. Jednocześnie Choice Genetics France jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia oceny użytkowej i genetycznej, o ile zatwierdzony program hodowlany przewiduje prowadzenie takiej oceny.

Wobec ABS Polska Sp. z o.o. cofnięto upoważnienie do prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń linii hodowlanych PIC408, PIC410, PIC359, GP1125(PIC337), GP1050, GGP1010 i GGP1020.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, zostanie upoważniona do wykonywania zadań prowadzenia oceny wartości użytkowej, publikowania wyników tych ocen oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na ich potrzeby dla owiec linii hodowlanych WROBER i owca roztoczańska.

Polski Związek Hodowców Koni, który realizuje zatwierdzony program hodowlany dla koni rasy polski koń szlachetny półkrwi oraz jest upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej, publikowania wyników tych ocen oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tych ocen dla tych koni, zwrócił się do ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zatwierdzenie w programie hodowlanym zmiany nazwy rasy koni z „polski koń szlachetny półkrwi” na „polski koń sportowy” – nazwa stanowi część programu hodowlanego i można ją zmienić w trybie decyzji administracyjnej, co uczyniono.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.