- Sytuacja młodych rolników jest bardziej rygorystycznie określona niż innych grup – mówi prof. Krystyna Stefańska. Przez pięć lat młody rolnik otrzymujący unijne wsparcie jest rozliczany z realizacji biznesplanu, podlega kontrolom pod sankcją zwrotu pomocy.

Zdaniem prof. Krystyny Stefańskiej wsparcie młodych rolników to wsparcie konkurencyjności sektora. Jest to równocześnie stymulowanie zmian w sektorze rolnym. W ramach PROW tu też umieszczono renty strukturalne. Zestawienie tych dwóch celów w dziedzinie konkurencyjności uzasadnia wspólne rozpatrywanie.