Dotąd możliwość przyznania pomocy młodym rolnikom prowadzącym działalność rolniczą istniała tylko wobec osób które otrzymały nieruchomość powyżej 1 ha w drodze spadku lub darowizny otrzymanej w trakcie nauki lub przed uzyskaniem pełnoletności.

W efekcie zmienionego rozporządzenia, od 22 marca 2011 r. pomoc mogą otrzymać wszyscy młodzi rolnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym bez względu na sposób nabycia/wejścia w jego posiadanie, o ile od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a od wydania decyzji o przyznaniu pomocy – więcej niż 18 miesięcy.