O wprowadzenie takiej zmiany wnioskował Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rolnicy korzystający z pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" będą musieli podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie oraz z mocy ustawy przez jeden rok.

Umożliwi to młodym rolnikom wcześniejsze podjęcie dodatkowej działalności pozarolniczej i może wiązać się z odejściem z Kasy. Dotyczy to zarówno wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w 2011 roku, jak również wszystkich beneficjentów ww. działania, których zgodnie z wydanymi decyzjami obowiązuje 3 letni okres ubezpieczenia w KRUS.

Dodatkowe pieniądze z drugiej działalności byłyby kolejnym źródłem dochodów, które można by przeznaczyć na realizację niezbędnych inwestycji w gospodarstwie.

Dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekażą beneficjentom informację o zmianie przepisów dotyczących okresu obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu w KRUS oraz o konieczności złożenia odpowiedniego zaświadczenia. W przypadku beneficjentów, którym upłynął okres 12 miesięcy ubezpieczenia w KRUS, zaświadczenie to powinno być złożone w terminie 90 dni od dnia otrzymania powyższej informacji z ARiMR.