Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 r. do 29 listopada 2011 r. i od 1 stycznia 2007 do 8 grudnia 2011 r.

Realizację programów oceniono pozytywnie.

Do końca III kwartału 2011 r. badania na obecność pałeczek salmonelli przeprowadzono w 32 stadach hodowlanych kur i 33 stadach towarowych kur niosek w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Zakażenia salmonellą stwierdzono odpowiednio w 2 i 5 stadach. Zgodnie z postanowieniami Programów stada te zostały zlikwidowane.

W okresie objętym kontrolą koszty realizacji Programów wyniosły łącznie 493,7 tys. zł, w tym 230,9 tys. zł (47 proc.) w stadach hodowlanych i 262,8 tys. zł (53 proc.) w stadach towarowych kur niosek. Wysokość środków zakwalifikowanych i zgłoszonych do refundacji ze środków europejskich wyniosła 5.818,2 tys. zł. Na odszkodowania z tytułu likwidowanych stad kur wydatkowano łącznie 454,2 tys. zł tys. zł.

W województwie śląskim, w okresie objętym kontrolą, badania na obecność pałeczek salmonelli przeprowadzono w 487 stadach hodowlanych kur i 958 stadach towarowych kur niosek. Zakażenia salmonellą stwierdzono odpowiednio w 15 i 42 stadach. Zgodnie z postanowieniami Programów stada te zostały zlikwidowane.

W latach 2007 - 2010 zmniejszał się odsetek stad hodowlanych kur zakażonych salmonellą i wyniósł odpowiednio 7,4 proc., 2,4 proc., 1,3 proc. i 4,3 proc., a w trzech kwartałach roku 2011 – 0,8 proc. Odsetek zakażonych salmonellą stad towarowych kur niosek także zmniejszał się i wyniósł w 2008 r. - 10,9 proc., w 2009 - 4,9 proc., w 2010 r. - 2,3 proc., a w trzech kwartałach roku 2011 - 1,5 proc.

Koszt realizacji programów zwalczania niektórych serotypów salmonelli do 30 września 2011 r.  wyniósł łącznie 7.543,2 tys. zł, w tym 2.467,4 tys. zł (33 proc.) w stadach hodowlanych i 5.075,8 tys. zł (67 proc.) w stadach towarowych kur niosek. Wysokość środków zakwalifikowanych i zgłoszonych do refundacji ze środków europejskich wyniosła 5.818,2 tys. zł. Na odszkodowania za zlikwidowane stada kur wypłacono łącznie 6.034,0 tys. zł tys. zł.

NIK przekazała informację o wykrytych uchybieniach i oczekuje na wnioski pokontrolne.