Minister podkreśliła w "Gazecie Polskiej Codziennie", że model polskiej gospodarki leśnej jest uznawany za jeden z najbardziej proekologicznych i prospołecznych w UE.

W przypadku naszego kraju zdecydowaną większością lasów - ok. 80 proc. zarządza Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Państwowe. Nadleśnictwa działają według planu urządzenia lasu sporządzonego na okres dziesięciu lat przez niezależne podmioty specjalizujące się w tym obszarze - zaznaczyła Moskwa.

Anna Moskwa broni polskiej gospodarki leśnej

Zwróciła uwagę, że za sprawą trwale zrównoważonej gospodarki prowadzonej przez kolejne pokolenia leśników powierzchnia naszych lasów sukcesywnie rośnie. - Każdego roku sadzonych jest pół miliarda drzew. Składy gatunkowe kompleksów leśnych przebudowywane są ponadto w kierunku większego zróżnicowania, zapewniającego lepszą odporność na zagrożenia biotyczne i abiotyczne. To właśnie zachowanie odpowiedniej struktury lasów pozwala na obecność starych i rozrost młodocianych drzewostanów, które będą rezerwuarem lasów w przyszłości" - podkreśliła minister klimatu i środowiska.

Wskazała, że przyjęte z jej inicjatywy stanowisko Rady Ministrów pozostaje spójne z opinią większości społeczeństwa.

Jak pokazują statystyki aż 75 proc. obywateli uważa, że nasz kraj powinien zachować kontrolę nad lasami znajdującymi się na jego terytorium. Nic dziwnego - lasy stanowią 30 proc. powierzchni Polski (9,2 mln ha) i są naszym dziedzictwem narodowym, które od najmłodszych lat odgrywa istotną rolę w kształtowaniu naszej tożsamości - zaznaczyła Moskwa.

O lasy wasze i nasze. Rozmowy na forum unijnym

Zwróciła uwagę, że świadomość zagrożeń związanych z przeniesieniem kompetencji w obszarze leśnictwa nie jest jednak powszechna.

 

- Z tego powodu tak istotne jest by na forum europejskim wyjaśnić polskie stanowisko, a we współpracy z innymi państwami członkowskimi przełożyć na zrozumiały język unijne propozycje dokumentów - podkreśliła minister.

Dlatego - jak zadeklarowała - "będziemy walczyć na forum międzynarodowym, aby polskie lasy pozostały w polskich rękach". "O tym będziemy dyskutować na ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej "Polskie lasy - skarb pokoleń", którą organizuję wspólnie ze starostą radomskim Waldemarem Trelką już 24 kwietnia br. w Jedlni-Letnisku" - poinformowała Anna Moskwa.