Z komunikatu  Komisji Europejskiej z 20 marca 2020 „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01)” wynika, że zgodna z unijnym rynkiem jest pomoc państwa w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych, która nie przekracza 120 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub 100 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Odrębnie przewidziano:  pomoc w formie gwarancji kredytowych, pomoc w formie subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek, pomoc w formie gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych, krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych.

Cały komunikat KE w załączniku (warunki pomocy dla rolnictwa są określone w pkt. 22 i 23).

Więcej o tych zapowiedziach KE:

KE po koronawirusie proponuje m.in. większą pomoc państwa

Czy te dodatkowe 100 tys. euro to dodatek do limitu de minimis, który może trafić do gospodarstw od państwa na dotacje bezpośrednie, zaliczki zwrotne lub korzyści podatkowe? – zapytaliśmy Krzysztofa Jurgiela, europosła i byłego ministra rolnictwa.

- Komunikat Komisji  ustanawiający Tymczasowe środki pomocy państwa umożliwia państwom członkowskim  udzielenie pomocy w związku z COVID-19  z krajowych środków publicznych,  w ramach notyfikowanych w Komisji Europejskiej programów pomocy,  m.in. dla   producentów rolnych  w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub ulg i zwolnień podatkowych w kwocie  nie przekraczającej 100 tys. euro na jedno gospodarstwo rolne – potwierdza Krzysztof Jurgiel. - Dodatkowo w ramach możliwości wynikających z przepisów unijnych dotyczących udzielania pomocy de minimis w rolnictwie, która nie jest zgłaszana do notyfikacji w Komisji Europejskiej, mogą być uruchamiane programy pomocy zakładające udzielenie pomocy  dla producentów rolnych  nie przekraczającej 20 tys. euro na jedno gospodarstwo rolne w okresie trzech lat (lub 25 tys. euro pod warunkiem prowadzenia sektorowego rejestru udzielonej pomocy publicznej w formie de minimis w rolnictwie).

Zatem 100 tys. euro na gospodarstwo to dodatkowy, niezależny od limitu de minimis próg pomocy.

- Ponadto poza powyższymi  limitami przypadającymi na jedno gospodarstwo rolne producenci rolni mogą  korzystać  z programów pomocy, które spełniają  warunki określone w Komunikacie Komisji ustanawiającym Tymczasowe  środki pomocy państwa (w formie gwarancji kredytowych, preferencyjnych pożyczek, krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych,  gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych) -  o ile takie programy byłyby przygotowane ze wskazaniem źródła ich finansowania z krajowych środków publicznych, a następnie przedłożone do notyfikacji w Komisji Europejskiej – wyjaśnia europoseł Krzysztof Jurgiel. - Na podstawie tych wytycznych aktualnie procedowany  jest (SKRM) projekt ustawy o dopłatach do kredytów obrotowych dla producentów rolnych (dla MSP dopłata wynosi 2% ) - dodaje.

A my uzupełnijmy, że aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 28.04.2020 wynosi 266 956 788,02 euro, co stanowi 90,21%. Ruszyły więc wypłaty pomocy po suszy i dopłaty do nasion - na 9.04.2020 wykorzystanie limitu wynosiło 250 144 659,98 euro, co stanowiło 84,53% - a limit znacznie się uszczuplił, co świadczy, że wkrótce będzie wyczerpany ("zwykła" pomoc pochłania ok. 3-4 mln euro limitu miesięcznie). Tylko opóźnienie pomocy wypłacanej w jego ramach sprawiło, że jeszcze to nie nastąpiło.

Czytaj: Limitu de minimis w przyszłym roku wystarczy do marca? (aktualizacja!)

Wykorzystanie nowych limitów pomocy byłoby więc szansą na zwiększenie wsparcia państwa i wyrównanie warunków, w jakich gospodarują polscy i unijni rolnicy - a przynajmniej zapobiegłoby powstaniu nowych różnic.

Zgodnie z komunikatem KE, pomoc po koronawirusie przyznaje się nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Pytamy w MRiRW, jakie programy pomocy dla rolników notyfikuje Polska.

Czytaj też: 

BGK zapłaci dostawcy za produkty rolnicze?