Jeden jest autorstwa posłów Kukiz’15, drugi – Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

- Projekt klubu Kukiz’15 przewiduje przyznanie dodatku do emerytury strażakom ochotnikom, którzy byli aktywni przez co najmniej 20 lat – prezentował projekt w Sejmie poseł Jarosław Sachajko.- Dodatek ten wynosić ma 20 zł za każdy pełen rok pełnionej przez nich aktywnej służby. W mojej ocenie będzie to symboliczny wyraz szacunku i uznania dla ich wieloletniej oddanej pracy. Projekt obywatelski proponuje 10-letni okres aktywności oraz również 20-złotowy dodatek za każdy przepracowany rok.

Po debacie w Sejmie padły wnioski o skierowanie obu projektów do komisji, będą przegłosowane w bloku głosowań.

Również zdaniem przedstawiciela rządu, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego, projekty powinny trafić do komisji, bo chociaż trud strażaków trzeba uhonorować, to jednak nie w ten sposób, gdyż „ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – ze względu na te założenia, o których wspomniałem, które zostały wprowadzone do systemu emerytalnego na mocy reformy emerytalnej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., w szczególności oparcia zasad ustalania wysokości świadczenia emerytalnego na formule tzw. zdefiniowanej składki – naszym zadaniem nie jest właściwym miejscem do tego, aby docenić, uhonorować ofiarność, trud strażaków ochotników”.

- Te uprawnienia, które wyliczałem, a które są zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, wskazują na to, że właściwym miejscem do tego, aby te intencje, co do których się zgadzamy, prawda, co do których jesteśmy zgodni i z autorami projektu obywatelskiego, i inicjatorami ze strony poselskiej, jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej – stwierdził. - Stąd nasze poparcie dla wyrażanej tutaj dzisiaj już wielokrotnie inicjatywy, aby ten projekt przekazać do prac w komisjach. Myślę, że takie właśnie połączone komisje: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych to jest najlepsze miejsce na to, aby właśnie takie odpowiednie rozwiązania prawne w tym zakresie wypracować.