Zasiłek na dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego.

Wyliczają je gminy. Rolnik, który chce otrzymać zasiłek powinien złożyć w gminie stosowny wniosek, dołączając do niego zaświadczenie lub oświadczenie o liczbie posiadanych hektarów.

GUS wyliczył za ubiegły rok dochód z 1 ha przeliczeniowego na 2713 zł.

Kryterium dochodowe, do którego przysługuje zasiłek, to 539 zł miesięcznie na osobę (623, gdy dziecko jest niepełnosprawne).

Liczbę hektarów przeliczeniowych trzeba pomnożyć przez podany dochód i podzielić przez 12 i liczbę osób w rodzinie.