Jak poinformowało ministerstwo, 15 czerwca br. Komisja Europejska przedstawiła projekt założeń Rocznego Programu Prac, w którym zaproponowała priorytety, a także orientacyjny podział budżetu na 2023 r. w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich.

Komisja Europejska zakłada współfinansowanie programów promocyjnych na poziomie 176,4 mln euro - podał resort rolnictwa.

MRiRW zachęca organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów o przekazanie swoich uwag lub komentarzy do projektu do 5 lipca br.