Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na pismo Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 13 lipca 2022 r., w którym samorząd wnioskował o uporządkowanie kwestii kompetencyjnych, reorganizację i konsolidację inspekcji, odpowiedzialnych w Polsce za kontrolę jakości i bezpieczeństwa żywności. Niestety, widoków na spełnienie tych postulatów nie ma...

Resort rolnictwa poinformował właśnie, że nie trwają obecnie żadne prace legislacyjne w tym zakresie. "Przeprowadzenie reorganizacji służb kontroli żywności w Polsce stanowi duże wyzwanie organizacyjne. Ponadto, w toku podejmowanych dotąd prób takiej reorganizacji występowały istotne rozbieżności dotyczące zadań i organizacji przyszłej skonsolidowanej inspekcji, a różnice w tym zakresie były trudne do przezwyciężenia." - pisze w odpowiedzi samorządowcom z Małopolski wiceminister Lech Kołakowski.

"Aktualne warunki geopolityczne będące w szczególności skutkiem agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, których skutki znajdują także odzwierciedlenie w działalności instytucji państwowych, nie sprzyjają generowaniu niepewności i niestabilności, które w początkowym etapie wiązałyby się z przeprowadzaniem takiej konsolidacji.
Reasumując, realizacja szeroko zakrojonego działania w postaci konsolidacji inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość żywności jest aktualnie niecelowa." - czytamy w piśmie z MRiRW.