Możliwość wystawiania świadectw fitosanitarnych w postaci elektronicznej to efekt ustawy z 23 czerwca o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Zgodnie z nią od 1 lipca świadectwa fitosanitarne towarzyszące polskim produktom rolnym eksportowanym do państw trzecich, będą mogły być wydawane także w wersji elektronicznej.

- Rozwiązanie to, upraszczające i ułatwiające procedury certyfikacji eksportowej, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników i eksporterów - coraz więcej państw trzecich dopuszcza bowiem obecnie taką formę certyfikacji - podkreślono.

Resort wyjaśnił, że świadectwa fitosanitarne będą mogły być nadal wydawane w tradycyjnej, papierowej formie. "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wydająca świadectwa fitosanitarne, jest w pełni przygotowana do wprowadzanych rozwiązań" - zapewniono.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że dzięki ustawie o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej jeszcze w tym roku ma zostać wydane rozporządzenie, które ustanowi stałe stawki dopłat dla poszczególnych grup roślin, tj. roślin zbożowych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych - zarówno dla materiału siewnego wytworzonego w sposób konwencjonalny jak również dla materiału wytworzonego w reżimie ekologicznym.

Stała stawka dopłaty ułatwi wnioskodawcom kontrolowanie poziomu wykorzystania przysługującego im limitu pomocy de minimis w rolnictwie - dodano.