Sejmowa komisja rolnictwa dyskutowała we wtorek na temat informacji Najwyższej Izby Kontroli dot. wyników kontroli systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce.

Według Izby kompetencje poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności nakładają się, zaś między organami kontrolnymi nie ma współpracy i koordynacji działań. Kontrola wykazała ponadto, że nadzór nad ubojem zwierząt jest niedostateczny, na co wpływ mają problemy kadrowe w organach kontrolnych. Niesprawny jest też system kontroli sprzedaży internetowej. To tylko niektóre przyczyny tego, że system kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce pozostawia wiele do życzenia.

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW Krystian Popławski odnosząc się do problemów kadrowych w inspekcji weterynarii poinformował, że od 1 lipca 2022 roku pensje jej pracowników mają przeciętnie wzrosnąć o 1269 zł. Dodał, że zabezpieczono środki na stworzenie nowych etatów inspekcji. Ma być to łącznie ponad 1,5 tys. etatów.

Popławski wyjaśnił, że ponad 600 etatów ma dotyczyć obsługi związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz wystawianiem świadectw weterynaryjnych eksportowych w związku z Brexitem. Dodał, że pozostałe etaty mają być wzmocnieniami.

Dyrektor dodał, że na każdy nowy etat miesięcznie przewidziano wynagrodzenia zasadnicze w wysokości blisko 8 tys. zł.

Przedstawiciel MRiRW przyznał, że trzeba będzie pomyśleć o przesunięciu środków do wojewódzkich inspektoratów weterynarii, aby uniknąć "ucieczki" pracowników.

Uczestniczący w posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski zapewnił, że żywność w Polsce jest bezpieczna i bardzo ceniona na świcie. Przypomniał, że w 2021 r. eksport polskiej żywności miał wartość ponad 40 mld euro, a 73 proc. trafiło do krajów UE.

Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji rolnictwa Dorota Niedziela (KO) zwróciła uwagę, że problem z konsolidacją służb zajmujących się bezpieczeństwem żywności ciągnie się od lat. Były w tej sprawie inicjatywy lecz na razie bez powodzenia. Według niej konieczne jest połączenie kilku funkcjonujących obecnie instytucji jak Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w jeden byt, który zajmowałaby się bezpieczeństwem żywności, bądź stworzenie nowej inspekcji. Dodała, że kolejnym problemem do rozwiązania jest odpowiednie finansowanie oraz uzupełnienie kadr w szczególności weterynarzy.

Niedziela odnosząc się do zapowiadanych 1,5 tys. nowych etatach podkreśliła, że uwierzy w to dopiero wtedy jak to zobaczy. Oceniła, że zapowiedzi w tej sprawie są na razie nierealne z tego powodu, że nie ma chętnych do pracy w Inspekcji Weterynaryjnej z powodu za niskich stawek.