Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jak podano, zmiany wynikają z doświadczeń, chęci uproszczeń oraz „doprecyzowania zasad weryfikacji powiązania płatności ekologicznych z produkcją”.

Powiązanie z produkcją będzie wymagało podawania we wniosku o przyznanie płatności nie tylko wybieranego wariantu, ale gatunku uprawianej rośliny. Będzie też możliwość zadeklarowania uprawy wielogatunkowej z podaniem uprawianych gatunków – w tych uprawach nie można będzie jednak zadeklarować niektórych upraw (np. roślin na zielony nawóz czy dwuletnich).

Weryfikacja wytworzenia produktu ma dotyczyć gatunku uprawianego na danej działce rolnej.

Dotychczasowy warunek wytworzenia produktu ma być wymogiem (a nie warunkiem kwalifikowalności) z sankcją wsteczną (tj. za lata poprzedzające stwierdzenie danego uchybienia) na poziomie 1 proc. (dla upraw wielogatunkowych sankcja ma być proporcjonalna do liczby uprawianych gatunków).

W odniesieniu do danego gatunku rośliny uprawnej weryfikowany ma być wymóg odpowiedniego przeznaczenia części zbioru.

W projekcie zaproponowano też podwyższenie wymaganej obsady zwierząt w ramach Pakietów 5. i 11. (uprawy paszowe) oraz 6. i 12. (TUZ).

I tak:

- dla Pakietów 6. i 12. minimalny poziom obsady zwierząt ma być podwyższony z 0,3 do do 0,5 DJP/ha.

- dla Pakietów 5. i 11. podwyższony będzie z 0,3 do 0,5 współczynnik stosowany do wyliczenia powierzchni, do jakiej może być przyznana płatność ekologiczna w ramach tych pakietów.

Zmiana ta dotyczyć będzie tylko nowych beneficjentów, wchodzących do programu od 15 marca 2019 r.

Zaproponowano przeniesienie ostropestu plamistego z Pakietów 3. i 9. (uprawy zielarskie) do Pakietów 1. i 7 (uprawy rolnicze), co wiąże się z obniżeniem stawki za tę uprawę.

Rośliny uprawiane w plonie głównym mają mieć rozszerzoną możliwość wykorzystania jako nawóz zielony – dotyczy to gryki zwyczajnej.

Wprowadzono też zmiany pozwalające uzyskać płatność – od roku, w którym wymagane jest dla plantacji nowonasadzonych wytworzenie produktu - tym, którzy zadeklarowali plantacje nieowocujące, dla których nie posiadają wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nasadzonego materiału szkółkarskiego.