- Aplikacja publiczna "Zgłoś szkodę rolniczą" działa prawidłowo, o czym świadczy liczba zarejestrowanych wniosków. Do zalogowania się do aplikacji niezbędny jest jednak Profil Zaufany - powiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Do 17 sierpnia w aplikacji było zarejestrowanych 2169 wniosków, w tym 1147 z nich zostało podpisanych Profilem Zaufanym.

Zgłoszenie szkód do 15 października

Szkody suszowe można zgłosić po dokonaniu zbiorów. Wnioski można dostarczyć w aplikacji do 15 października, niezależnie od okresu potwierdzenia suszy w raportach z monitoringu suszy - wyjaśnił Bartosik.

Rolnicy wcześniej sygnalizowali problemy z aplikacją. Według resortu rolnictwa, zgłaszane przez rolników problemy dotyczą głównie nieprawidłowo wprowadzonego loginu lub hasła do pobrania danych z eWnioskuPlus.

Bartosik przypomniał, że zgodnie z obowiązującą od 2006 r. zasadą szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy można dokonywać wyłącznie na obszarach zagrożonych suszą wskazanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach.

W ostatnim okresie raportowania (11 czerwiec-10 sierpień) największe powierzchnie zagrożone suszą wystąpiły w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Najbardziej na niedobór wody narażone były: kukurydza na ziarno i na kieszonkę oraz krzewy owocowe.

Jak poinformował resort rolnictwa, system monitoringu suszy zawiera aplikacje komputerowe integrujące dane meteorologiczne, potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego (KBW) oraz dane z cyfrowej mapy gleboworolniczej, obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb.

Kiedy mówimy o stwierdzeniu suszy?

Susza rolnicza jest odnotowywana, gdy obliczone wartości KBW dla gminy są niższe od wartości krytycznych klimatycznego bilansu wodnego określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 2019 r w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych grup i gatunków roślin uprawnych i gleb.

Analiza suszy prowadzona jest w ujęciu przestrzennym. Następnie prowadzone są zestawienia statystyczne dotyczące gmin, powiatów oraz województw. Średnia wartość KBW w gminie jest tylko wartością poglądową; na terenie gminy występują zarówno niższe, jak i wyższe wartości od średniej wartości KBW, co w połączeniu przestrzennym z kategoriami glebowymi decyduje, czy w danej lokalizacji wystąpiła susza - wyjaśnił resort.

Wiceminister zaznaczył, że system monitoringu suszy podlega ciągłej rozbudowie i doskonaleniu.

IUNG w poprzednich latach rozwinął sieć własnych stacji meteo i pomiarów wilgotności gleby; włączył w tę sieć regionalne stacje meteorologiczne - m.in.:stacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, jednostek samorządowych.

W 2020 r. wdrożono do systemu teledetekcję radarową sieci POLRAD - naziemne urządzenie teledetekcyjne, z której dane wykorzystywane są w konstrukcji map klimatycznego bilansu wodnego. Jest to istotne, ponieważ opad atmosferyczny stanowi ważny element w klimatycznym bilansie wodnym, który w bardzo dużym stopniu decyduje o suszy rolniczej. Uzyskanie takich informacji pozwoliło na znaczne uszczegółowienie pola opadów dla całego kraju, a tym samym zwiększenie precyzji wyznaczenia granic obszarów objętych suszą rolniczą - tłumaczy ministerstwo.